பூந்தோட்டம்: பிச்சிப்பூ | என் லோகம் | எனது பூவிதழ் | தொடர்பு

 

என் படக் கவிதைகள்..... பிச்சிப்பூவைப் பார்த்து பார்த்து வரைந்த ஓவியனின் ஓவியமாய்.....
கதிர் எழுப்பிய உன்னை
வரைந்துவிட்டேன் காதலோடு
உன் காதல் வெட்கி ஓடும் வண்ணம்.
நின் விழியிரண்டில் ஒன்று
என் விழியில் இருப்பது கண்டு
குதித்தாடுகிறதோ
திமிங்கிலம் வேதனையோடு?
அலைகளும் தூங்க
மறுக்கிறதோ நிந்தனையோடு!!???

உன் முகத்தில் தெரிவதெல்லாம்
கதிரவன் கீற்றுகளா?
கண்கள் காணாமல் போகிறதே!
அலைகளின் ஓதங்களா?
விழியுரண்டை அலைந்து திரிகிறதே!
உன்னோடு எழுந்தாடும் கதிரின்
இயக்கமும் என் தூரிகையின்
வர்ண கலப்பில் தூங்கிவிடும்
ஆதலால் மூடிய
இன்னொரு இமை
திறந்துப் பார் !
வெட்கித் தலை குனிந்து
ஓடும் உன் காதலியாகிய என்னை......


கொய்தது பிச்சி @ 6:10 AM,

0 பின்னூட்டங்கள்:

Post a Comment

<< இல்லம்